Marek Blahuš: Magna Familia - revoluční nástroj genealoga

práce Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Stáhnout plné znění práce

Název práce: Magna Familia - revoluční nástroj genealoga
Obor: 01 - Matematika a matematická informatika
Autor: Marek Blahuš <magnafamilia@blahus.cz>
Škola: Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská 218, 686 17 Uherské Hradiště <botek@guh.cz>

Anotace:
Magna Familia je nástroj určený občanským genealogům, který využívá výhod počítačového zpracování genealogických dat k urychlení procesu tvorby rodopisu a umožňuje tak efektivní zpracování i velkých celků genealogických dat, jejichž zpracování konvenčními způsoby by bylo realizovatelné jen velmi obtížně. Základní idea, na které je program postaven, je poloautomatické zpracování zadaných genealogických dat vypsaných z matrik do podoby rodopisu, v němž budou zahrnuty všechny osoby v matrikách uvedené spolu se svými vzájemnými příbuzenskými vztahy, a to jak těmi v matrikách výslovně uvedenými, tak i těmi, které vyplynou z programem odhalené podobnosti osobních údajů osob uvedených u více různých na sobě na první pohled nezávislých záznamů. Těchto schopností programu lze využít jak při tvorbě rodopisu vlastního rodu, tak i k vytvoření rodopisu velkého, na první pohled navzájem nepříbuzného celku osob, např. všech obyvatel určité obce v určitém časovém období. S podobným programem jsem se dosud nesetkal, proto si jej dovoluji nazvat revolučním nástrojem genealoga, což je míněno v tom smyslu, že uvádí do genealogické praxe nové postupy a myšlenky. Získané výsledky je možné exportovat do uznávaného formátu GEDCOM a dále je zpracovat některým z klasických genealogických programů.

Download: Pokud máte zájem o bezplatné získání v práci popisovaného programu Magna Familia, ozvěte se e-mailem na níže uvedenou adresu.

Kontakt: Marek Blahuš (magnafamilia@blahus.cz)